Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) –
IF-båtförbundets policy för behandling av medlemmarnas personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde ikraft den 25 maj år 2018. Ideella föreningar som IF-båtförbundet och dess regionala klubbar måste se till att vi håller oss till det som gäller.

Ditt medlemskap i IF-båtförbundet innebär ett avtal mellan dig och oss, vilket är rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter.

IF-båtförbundet och dess regionala klubbar behandlar adress- och kontaktuppgifter, som du själv lämnat på ansökningsblankett eller inbetalningstalong i samband med att du blev medlem. Det är uppgifter som vi behöver för att kunna kalla till årsmöte enligt stadgarna och som för övrigt rör vår verksamhet. Dessutom registrerar vi uppgifter om och när du senast betalat medlemsavgiften.

Vi kommer att spara dessa uppgifter upp till två år efter utgången av året du senast betalade din medlemsavgift. Det är för att vi ska ha möjlighet att påminna dig om att medlemsavgiften inte är betald.

När du ansöker om ett nytt mätbrev eller för över det befintliga mätbrevet på dig själv i samband med ett båtförvärv, registrerar vi att båten övergått till din ägo samt övriga uppgifter om dig och båten, som du skriftligen lämnat i formuläret. Utfärdandet av mätbrevet innebär ett avtal mellan dig och oss, vilket är rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter.

Vi kommer att spara dessa uppgifter för statistiska och historiska ändamål ända fram till föreningens avveckling.

När du anmäler dig för att delta i ett arrangemang som vi arrangerar eller är medarrangör till, kan du finnas med i en deltagarlista med publik åtkomst. Vid ett arrangemang kan det tas fotografier som kan komma att användas vid dokumentation eller artiklar till medlemstidning eller hemsida. Anmälan att delta innebär ett avtal mellan dig och oss, vilket är rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter.

Vi delar dina adressuppgifter med alla andra medlemmar i IF-båtförbundet i ett medlemsregister. Uppgifterna är lösenordsskyddade för andra än medlemmar. Det är ett allmänintresse för medlemmarna att få reda på vem som är medlem i föreningen, vilket utgör den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter.

När vi sänder ut vår tidskrift Medvind, kallelser och övrig information med post, delar vi dina adressuppgifter med tryckeri och distributör för att de ska kunna skicka försändelsen till dig. Sådana uppgifter raderas efter att de använts och delas inte med någon annan.

När du anmäler dig till en tävling där mätbrev och medlemskap i förbundet krävs, kan vi dela dina uppgifter i våra medlemsregister och mätbrevsregister med arrangören för att visa att din båt har mätbrev och du har rätt att delta enligt klassreglerna. Dessa uppgifter raderas efter att de använts och delat inte med någon annan.

När du deltar i en tävlig, samtycker du även att du finns med på resultatlistan och att den publiceras. Du kan finnas med på en sådan publik lista ända fram till föreningens avveckling.

Om du lämnar förbundet, har vi som policy att radera dig från alla listor för utsändning av nyhetsbrev. Om du registrerat dig som aktiv användare i vårt forum för att kunna skriva inlägg och/eller för att för att kunna annonsera på vårt salutorg på Internet, vilket ju också tillkommer andra än medlemmar i förbundet, kommer dessa registreringar att ligga kvar tills du själv anmäler till oss att de ska raderas eller att du raderar dig själv.

Du samtycker att vi lånar dina personuppgifter enligt ovan genom konkludent handlande, dvs. genom att du frivilligt lämnar efterfrågade uppgifter efter att ha fått information om den tilltänkta behandlingen.

Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som vi sparar. Du har även rätt att bli ”glömd”, dvs. att få dina personuppgifter raderade helt eller delvis. Men det kan innebära konsekvenser för ditt medlemskap och för att kunna utnyttja dina rättigheter och förmåner som medlem. Vänd dig i så fall med en begäran till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .