Glöm inte att anmäla ändring av adress, e-postadress eller mobiltelefonnummer. Det gör du enkelt här. Fyii i din gamla adress så hittar vi dig lättare, samt de nya uppgifterna längre ner i de olika fälten.

Det är väsentligt för vår verksamhet att vi har tillgång till korrekta uppgifter. Om postadressen är inaktuell, så får du t.ex. inte din Medvind. Om e-postadressen är inaktuell, så får du inte våra medlemsmail. Om ditt mobiltelefonnummer är inaktuellt, kan vi inte nå dig med SMS om vi skulle behöva kontakta dig snabbt i någon fråga. När det gäller e-postadressen föredrar vi att du meddelar oss din privata om du har en sådan. Den följer ju med dig när du byter jobb.

Om du vill ändra uppgifter som du har registerat på ditt hemsideskonto, gör du det själv genom att redigera Min Profil.

Kontaktuppgifter
id
date_time

500 Characters left
Tidigare uppgifter
Nya uppgifter

Genom att trycka Sänd skickar du iväg formuläret.