Kalender

Ladda ner som iCal-fil
IF-båtförbundets årsmöte 2022
Onsdag, 23. Februari 2022, 19:30 - 21:00
Träffar : 757
Kontakt Karin Hårding 076-6183644

Elektroniskt distansmöte på Zoom.

Dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Registrering av röstberättigade deltagare.
5. Frågan om mötets behöriga utlysande.
6. Registrering av inkomna poströster.
7. Fastställande av dagordningen och anmälan av ”Övriga frågor”.
8. Föredragning av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.
9 .Disposition av årets vinst.
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11.Val av styrelseledamöter. Valet gäller ordförande på 1 år samt 2 övriga på 2 år.
12.Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
13.Val av valberedning.
14.Medlemsavgifternas storlek. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter.
15.Styrelsens förslag till ändring av klassreglerna F 3.7(f) enligt text på röstsedeln.
16.Styrelsens förslag till ändring av stadgarna § 4 stycke 1 och 4.
17.Fastställande av riktlinjer för årets verksamhet.
18.Övriga frågor.
19.Mötet avslutas

Obs! Instruktioner för poströstning finns på den bifogade röstsedeln.

Möteshandlingar bifogas.

För att ansluta till årsmötet, välj en av dessa metoder:

Metod 1: använd länken Online URL https://gu-se.zoom.us/j/61001426380?pwd=Nk5rMEN6VnVHMUxCbWNwTzkxaEcwdz09

Metod 2: starta Zoom och anslut med Meeting ID och Passcode som finns angivet i möteshandlingarna.

Logga in några minuter före och vänta på att Karin öppnar mötet.
zoom-image.jpeg 
Klicka på länken Online URL eller kopiera och klistra in den i din webbläsare. Därefter välj ”Join meeting”. Ingen installation ska behövas. Logga in några minuter före och vänta på att Karin öppnar mötet.

Meeting ID: 610 0142 6380
Passcode: 002331

Ring: Karin Hårding 076-6183644 om det skulle krångla.

Du måste logga in för att bekräfta ditt deltagande.

Deltagare

Johan Winberg
Tick.png SWE 1870 InFinit
Marek Janiec
Tick.png SWE 829 Ingela
Tom IF1722
Tick.png SWE 1722 1722
Fredrik Wigelius
Tick.png SWE 1928 Primula
LeifH
Tick.png SWE 2130 Fågel blå
Martin Rundström
Tick.png SWE 2719 Filijokus
Lars-Eric Persson
Tick.png SWE 1871 Libell
DeltagareDeltagarstatusNationSegelnrBåtnamn