Kalender

Ladda ner som iCal-fil
Svenska IF-båtförbundets årsmöte 2018
Söndag, 21. Januari 2018, 12:30 - 17:00
Träffar : 1654
Kontakt Marek Janiec, Fredrik Wigelius
 
Plats SegelSällskapet Gäddviken
Skriftlig kallelse med dagordning och tillhörande årsmöteshandlingar kommer att sändas ut till IF-båtförbundets medlemmar senast i början av januari 2018.

Du måste logga in för att bekräfta ditt deltagande.