Kalender

Ladda ner som iCal-fil
Båtmässan "Allt för sjön"
Från Lördag, 4. Mars 2017 -  10:00
Till Söndag, 12. Mars 2017 - 18:00
Träffar : 1815
Kontakt Martin Rundström, Martin Graden, Olle Malmberg

Hej seglarkamrater! Vi planerar nu för vår utställning på båtmässan "Allt för sjön" v10 i Älvsjö. Tanken är att vi ska vara 2 personer samtidigt i montern och representera förbundet och det vi gör. Förbundsstyrelsen i Sverige har tagit fram 5 hörnstenar som innehållet i mässan ska hålla sig kring. 

Äventyr tillsammans
Svenska IF-förbundet är ett socialt nätverk. Vi hjälps åt, delar kunskap och blir vänner. Förtroendet är stort och medlemmar hyr och lånar båtar av varandra för att segla andra kuster. Vårt förbund stimulerar detta vid SM- tävlingar. Vi vill visa att människor upplever gemenskap i IF-båten och att klassförbundet öppnar för nya kontakter och äventyr.

Segla bättre med oss
Vårt klassförbund vill bredda segelsporten och göra den tillgänglig för en bred målgrupp. Förutsättningarna finns i båtens konstruktion som gör den hanterbar för människor med olika fysisk förmåga. Förbundets öppna attityd bidrar till att seglare på olika nivåer och med olika bakgrund, ålder och kön får uppleva segelsport tillsammans. På mässan vill vi berätta om hur vi i förbundet hjälps åt, delar kunskap och med egna medel utbildar varandra i hur man seglar en IF-båt. Vi vill också visa hur bra båten är för familjesegling och att den också används i lokala klubbars utbildningsverksamhet i Sverige.

Segelsport på bredden
IF-båtens goda kvalité, jämförelsevis låga pris och omkostnader skapar förutsättningar för många seglare att ägna sig åt segelsport. Båtarna är jämlika, material och utrustning regleras av klassregler. Alla ägare kan byta och använda egen utrustning på olika båtar. Standarden gör kostnaden för kappsegling jämförelsevis låg. På mässan vill vi berätta om vår kappsegling, om ekonomin för att köpa, äga och segla IF-båt samt om kraven för att mäta in en båt enligt klassregeln. Vi vill också visa enkla och smarta lösningar som IF-seglare själva gör.

Delad kunskap
I vår medlemstidning Medvind och vårt internationella IF-forum online, delar IF-seglare i hela världen kunskap och erfarenhet. Våra medlemmar är experter på IF-båten och kommer att vara tillgängliga på mässan.

Ett enklare båtliv
I ett hållbart samhälle använder allt fler saker från förr. IF-båtens klassiska linjer och robusta konstruktion har ett tydligt arv från 60- och 70-talen som håller än idag. Vår kappsegling ligger i tiden. Vi vill tillsammans med Sjöhistoriska muséet visa hur IF-båten används i nutid, berätta om arv och historia och inspirera till segling för en bred målgrupp i framtiden.

 
Plats Älvsjömässan

Du måste logga in för att bekräfta ditt deltagande.