Kalender

Ladda ner som iCal-fil
IF-båtförbundets årsmöte
Söndag, 17. Januari 2016, 12:30 - 16:30
Träffar : 1611

IF logga

Svenska IF-båtförbundet

Swedish IF-boat Association

KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Tid:         Söndagen den 17 januari 2016 klockan 12:30 till 16.30 (cirka)

Plats:    Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka

Ring:     Lars Gradén 0705-454694 eller Fredrik Wigelius 0768-307184 om ni inte skulle hitta.

IF-båtförbundet bjuder på fika (kaffe, te och smörgåsar) under mötets gång. För att detta ska kunna dimensioneras så bra som möjligt, är vi tacksamma om att ni senast klockan 20.00 fredagen innan mötet anmäler ert deltagande med e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller med sms till hans mobiltelefon 0768-817923.

Dagordning

1                                        Mötets öppnande.

2                                        Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3                                        Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.

4                                        Registrering av röstberättigade deltagare.

5                                        Frågan om mötets behöriga utlysande

6                                        Registrering av inkomna poströster.

7                                        Fastställande av dagordningen och anmälan av ”Övriga frågor”.

8                                        Föredragning av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.

9                                        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10                                    Val av styrelseledamöter. Valet gäller ordförande samt 4 ordinarie medlemmar på 2 år.

11                                    Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

12                                    Val av valberedning.

13                                    Medlemsavgifternas storlek. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter.

14                                    Fastställande av riktlinjer för årets verksamhet.

15                                    Övriga frågor.

16                                    Mötet avslutas.

Möteshandlingarna har sänds ut till medlemmarna med post och de finns även att ladda ner från medlemssidan. Man måste vara inloggad som medlem för att nå handlingarna. Som vanligt blir det möjlighet för poströstning.

 

Du måste logga in för att bekräfta ditt deltagande.