Med anledning av den pågående Corona-krisen har klubbseglingarna på Lomma fått en något annorlunda utformning. Man kommer att tillämpa Shorthanded och jaktstart. Dessutom kommer man att slopa After Sail.

På Lagunen har man bedömt att man ska kunna genomföra klubbaktiviteten på vattnet utan några inskränkningar. Men man avstår After Sail även här.

I Råå kommer veckosegling att genomföras i förenklad form. Det blir ingen träff före eller efter segling, start kan eventuellt improviseras och det kan bli egen tidtagning. >> Mer information

Det naturliga turseglingsmålet i form av en dansk hamn bör noga övervägas. Just nu verkar det gälla att gästbåtar inte är välkomna och att faciliteter är stängda. Tyska hamnar är för tillfället helt stängda och får inte användas.

SSIFs planerade aktiviteter är inställda och kommer inte att genomföras. Det gäller både Meteorologiseminarium och IF-träff i Borstahusen/Råå.

Segla förnuftigt och utsätt inte dig eller din omgivning för onödig risk!