Svenska IF-båtförbundets forum • Tjörn Runt och LYS - Sida 2
Sida 2 av 2

Postat: 01 sep 2006 07:54
av maja
Enligt vad jag erfarit har LYS-kommittén numera som ambition att i görligaste mån inte ändra LYS-talen för de mest populära båtarna, dvs. Nordisk Folkbåt, IF-båt, 606, H-båt, Express och kanske också några till på den övre LYS-planhalvan som t.ex X-99 och Smaragd. Det är ju trots alla LYS-svagheter ändå så, att dessa båttyper får det bästa statisktiska underlaget och utgör således ett "skelett" där andra båttyper kan hängas upp på. Hur man lyckas med det senare är ju en annan fråga.

LYS-talen ändras inte med någon automatik. I de flesta klubbar finns LYS-ansvariga, och i distriktsseglarförbunden väljs LYS-ombud till LYS-dagen, som på dagordningen bl.a har äskning om ändring av LYS-tal. Om någon LYS-representant vill ha något LYS-tal ändrat, får denne därför framföra detta och motivera. Därefter röstar man om saken. Röstresultatet är inte bindande för LYS-kommittén, men det brukar oftast respekteras.

LYS-kommittén är en underkommitté till Tekniska Kommittén som i slutändan fastställer LYS-tal och LYS-tabeller. Detta är oftast endast en formell fråga.

LYS-systemet kan aldrig bli rättvist - bara rimligt. Det är skapat för att båtar ska kunna tävla mot varandra på ett rimligt sätt, framför allt på klubbninvå. Eftersom det är mycket enkelt att tillämpa för arrangörer har det snabbt börjat användas i större tävlingar. Enligt min åsikt har det fått alldeles för hög status och alldeles för hög påverkan på seglingen i Sverige.

Det finns mer gynnsamma respitsystem för IF-båten. Ett sådant är Dansk Handicap (DH), där endast den Nordiska Folkbåten har ett generellt sätt mer gynnsamt handicap.

Re: Tjörn Runt och LYS

Postat: 01 sep 2006 11:17
av Sälö Knapp
maja skrev:
Peter SWE-1474 skrev:Tittar man i klassreglerna för Accent så är det t ex fullt tillåtet med både kevlar och mylarsegel, genomgående lattor mm men ändå skiljer det 0.01..... Är det bara skrovlängd som räknas? Nu var det ju bara två Accenter med men även den andra seglade ju också rätt fort (och med rätt avancerade segel).
Var någonstans har du hittat Accentens klassregler. Jag kan inte finna dem på SSF:s hemsida.
Jag kanske uttryckte mig oklart och inte helt korrekt :oops:. En besättningsman på den andra deltagande Accenten berättade litet om vad som var tillåtet samt att det finns tävlande Accenter med "mindre familjeanpassad" inredning. Oklart vilken Accent han faktiskt syftade på. Det finns tydligen klassregler men man måste vara medlem i Accentförbundet (eller vad det nu hette) för att få tillgång till dem. På SSF hemsida (i LYS-tabellen) står att mylar och kevlarsegel är tillåtna för Accenten samt genomgående lattor. Även där står det att det finns giltiga klassregler.

EDIT: på http://www.accent26.se/ står det att en av fördelarna med medlemskap är tillgång till klassreglerna. Oklart varför inte alla får kika i dem.

Postat: 01 sep 2006 13:42
av johan swe-1870
Enligt LYS båtdatablad finns det klassregel för Accent. Men på SSFs hemsida finns det ingen klassregel för Accent. Man måste vara medlem i Accentförbundet för att få tillgång till deras klassregel.

Min slutsats är att detta måste diskvalificera Accent från att segla LYS.

Det är inte rimligt att en båt baserat på hemliga regler ska kunna delta i tävlingar.

Postat: 01 sep 2006 17:19
av maja
Accentförbundet är ett klassförbund anslutet till Svenskla Seglarförbundet.
Vid den tiden det anslöts var det nog inte så noga med standardutformoning klassregler som det är idag, och där finns säkert någon slags papperskopia i SSF:s gömmor. Men varje ändring av klassregler ska godkännas av SSF och klassförbundet ska komma in med en ny utgåva. Först när SSF har fastställt ändringen, så gäller den för nästkommande seglingssäsong.

Så om dokumentationen hos SSF skiljer sig mot den som tillämpas av klassförbundet, så gäller den hos SSF, såvida klassförbundet inte kan visa, att SSF de facto har godkänt ändringarna.

Klassförbundet gör vad de själva vill med sin hemsida. Om någon är intresserad av att få en kopia av Accentens klassregler ska denne vända sig till SSF:s Tekniska Kontor.

Accenten ska ha mantåg!

Postat: 04 sep 2006 11:38
av maja
Jag kollade just nu litet i LYS-båtdatabladet för Accenten. Där står att båten ska ha mantåg. Med säkerhet finns även detta krav i klassrglerna också.

Enligt samstämminga uppgifter saknades mantåget på den vinnande Accenten.

Om man hänger som på en IF-båt i en båt med mantåg i grundspecifikationen, så bryter man mot kappseglingsreglerna. Om man saknar mantåg bryter man mot klassregler och LYS-datablad.

Synd bara att det ger en så dålig eftersmak. Och det är väl inte första gången det strulas kring Tjörn Runt.. :(