Årsmöte 2016

Medlemsfrågor och information från förbundet.

Moderator: Moderator

Användarvisningsbild
maja
Moderator
Inlägg: 2669
Blev medlem: 19 aug 2006 09:56
Has liked: 3 times
Been liked: 41 times

Årsmöte 2016

Inlägg av maja »

KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Tid: Söndagen den 17 januari 2016 klockan 12:30 till 16.30 (cirka)
Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka
Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller Fredrik Wigelius 0768-307184 om ni inte skulle hitta.

IF-båtförbundet bjuder på fika (kaffe, te och smörgåsar) under mötets gång. För att detta ska kunna dimensioneras så bra som möjligt, är vi tacksamma om att ni senast klockan 20.00 fredagen innan mötet anmäler ert deltagande med e-post till marek@janiec.se eller med sms till hans mobiltelefon 0768-817923.

Dagordning
1 Mötets öppnande.
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3 Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.
4 Registrering av röstberättigade deltagare.
5 Frågan om mötets behöriga utlysande
6 Registrering av inkomna poströster.
7 Fastställande av dagordningen och anmälan av ”Övriga frågor”.
8 Föredragning av verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10 Val av styrelseledamöter. Valet gäller ordförande samt 4 ordinarie medlemmar på 2 år.
11 Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
12 Val av valberedning.
13 Medlemsavgifternas storlek. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter.
14 Fastställande av riktlinjer för årets verksamhet.
15 Övriga frågor.
16 Mötet avslutas.

Möteshandlingarna finns att ladda ner från webbsidan under menyknappen "medlem", bland möteshandlingarna. Du måste vara inloggad som medlem för att kunna läsa dem. Handlingarna har även den 30 december 2015 sänds ut till medlemmarna med ekonomibrev och torde anlända till brevlådan dagarna efter trettonhelgen. Som vanligt finns det möjlighet för poströstning.
Låst