Sökningen fann 2776 träffar

av maja
13 feb 2007 17:39
Kategori: Rigg
Tråd: akterstaget
Svar: 17
Visningar: 27815

Kevlar är jättestarkt i normalfallet, men det är dåligt att knyta. Fibrerna går av när de böjs. Dessutom tror jag mig veta att kevlar är känsligt för UV-ljus. Troligtvis gick Rivalens kevlarfall av därför att man knöt fast det i seglets fallhorn varje gång man seglade. Trots detta gick mina kevlar-s...
av maja
13 feb 2007 08:20
Kategori: Common
Tråd: Jib Furlers
Svar: 5
Visningar: 12615

There are (at least) 2 different approaches to this problem: 1) A furler with the drum mounted under deck and intended for a normal forsail with forstay hanks. This furler cannot be used for sailing with the forsail partly furled as it will damage the sail. This is allowed by the racing class rules ...
av maja
13 feb 2007 07:54
Kategori: Rigg
Tråd: akterstaget
Svar: 17
Visningar: 27815

Kanske litet off-topic, men nu hamnar vi på materialläran igen. Wirefall utsätt för ett slitage i området kring falltrissan. Detta brukar kallas utmattning. Det beror på att det från tillverkningen av karlederna alltid finns en massa mikrosprickor i materialet. I kombination med en massa små rörelse...
av maja
12 feb 2007 19:29
Kategori: Rigg
Tråd: akterstaget
Svar: 17
Visningar: 27815

Litet materiallära: Olika kvaliteter av stål har väldigt mycket olika sträck- och brottgränser. Normalt kolstål har en sträckgräns på kanske knappt 200 N/kvadratmillimeter(kvmm), som kan vara några gånger lägre än brottgränsen. Höghållfast stål har en sträckgräns som närmar sig brottgränsen. Egentli...
av maja
12 feb 2007 16:09
Kategori: Common
Tråd: Pintle erosion?
Svar: 6
Visningar: 13579

In fact there is no need to excahnge the entrie rudder fitting. The pintle itself can be pressed out by an hydraulic or mechanic press tool from the fitting, and new pintle may be turned from a standard 15 mm (or more) diameter brass rod that may be bought in any well equipped metal store. Another m...
av maja
12 feb 2007 14:26
Kategori: Rigg
Tråd: akterstaget
Svar: 17
Visningar: 27815

Och riggbulten i toppen av masten behöver du nog inte vara orolig för. Den håller säkert för mer än den 3 millimeters akterstagsvajern, vars brottgräns torde vara knappt 800 kp. För övrigt tror jag inte att akterstaget belastas med mycket mer än knappt 200 kp. Jämför riggbulten med t.ex. sprinten i...
av maja
12 feb 2007 14:19
Kategori: Beslag
Tråd: Skotbänk
Svar: 1
Visningar: 5179

Den rostfria stålplåten är nog ganska överflödig. Det räcker med maxibrickor, s.k. "båtbrickor", under bultar och muttrar. Det räcker även med M6-bultar. Jag har en sådan konstruktion på min gamla 71-a, men jag vet inte vad för bulthuvuden som sitter under garaget, eftersom det var gjort i...
av maja
12 feb 2007 10:31
Kategori: Rigg
Tråd: akterstaget
Svar: 17
Visningar: 27815

Tröghetsradie har väl med tröghetsmoment att göra, och det kanske inte har någon relevans här, såvida man inte menar själva mastsektionens yttröghetmoment. Om man av någon anledning vill räkna ut mastkurvans medelradie vid en viss mastböj, kan man använda kordasatsen. Sambandet mellan mastböjen d, m...
av maja
11 feb 2007 23:00
Kategori: Rigg
Tråd: akterstaget
Svar: 17
Visningar: 27815

Man ska väl inte dra mer än att man får veck från spridarna i riktning mot skothornet. Och det tål en IF-mast, såvida segelmakaren ifråga inte har gjort mastlikkurvan väldigt mycket större än vad som är brukligt. Jag har 16 gångers utväxling, reducerat med den lilla cosinusprojektionen som hanfotens...
av maja
07 feb 2007 08:20
Kategori: Common
Tråd: Pintle erosion?
Svar: 6
Visningar: 13579

For IF-boats with rudders with dismountable fittings, (normally 1973 and later models), there is a row engraved transversally around the pintle. It is intended for an O-ring. Those type of O-rings, that is normally used for tightenings of the different assambly parts of a standard garden water hose ...
av maja
05 feb 2007 13:01
Kategori: Annat
Tråd: Toalett på IF E
Svar: 1
Visningar: 6183

På IF-båtar från 1973 och senare är styrbords garderob utrustad med dörr. Den öppnas bakåt, för att kunna stänga till en eget utrymme, där man skulle kunna sitta ostört i sina egna tankar... :-).. Själva toalettstolen har nog alltid varit ett tillvalsobjekt (förutom möjligen för M26-orna). Så de kan...
av maja
04 feb 2007 12:15
Kategori: Rigg
Tråd: Resonans
Svar: 8
Visningar: 14833

Enligt min åsikt är det direkt förkastligt att ligga med "presspassing". Det ska finnas mellanrum mellan båtarna. Fendrar är endast till för extra säkerhet. Annars sliter det mycket på friborden. Dessutom är det inte ovanligt att en fender lyfter om den är det minsta feljusterad. Om man li...
av maja
02 feb 2007 05:36
Kategori: Rigg
Tråd: Resonans
Svar: 8
Visningar: 14833

Mastsektionens bredd är för liten för att vindens virvelavlösning ska kunna förorsaka svängningar av lämplig frekvens. Däremot kan masten börja vibrera kraftigt. Möjligtvis skulle hela riggens bredd kanske kunna förorsaka någon lämplig frekvens. Det är i huvudsak vågorna som förorsakar pendlingen. V...
av maja
11 jan 2007 08:51
Kategori: Allmänt
Tråd: Viktfördelning
Svar: 15
Visningar: 23357

Jag tycker att du ska läsa i boken själv och bilda dig en egen uppfattning om det som står där är relevant. Konstigt att du inte kunde låna boken på bilbliotek. Det gjorde jag. Prova en gång till och gå då till Universitetsbiblioteket. Du bor ju i Uppsala... :wink: . Så som jag kommer ihåg finns bok...
av maja
10 jan 2007 16:22
Kategori: Allmänt
Tråd: Viktfördelning
Svar: 15
Visningar: 23357

Anders! Du har helt rätt i att om man går till extremvärden så gäller inte ovanstående. Med en oändligt trög båt får man ingen rotationsrörelse och för en oändligt lätt båt får man inget vågmotstånd. Men oändligheter är aldrig möjliga i en fysikalisk verklighet. Och delar av vad som diskuterats här ...