Västkustens IF-båtklubbs styrelse

Ordförande
Olof Johnsson +46 708-20 00 90

Vice ordförande
Ingemar Ådahl +46 736-39 48 25

Kassör, medlemsansvarig
Joop Somhorst  +46 739-02 81 10

Sekreterare
Alf Andersson +46  705-35 67 56

Ledamot, LSS-kontakt
Göran Ejdeling +46 734-12 26 16

Ledamot
Karin Hårding  +46 766-18 36 44

Adjungerade:
Bengt Cederblad  +46 76 864 8859