Svenska IF-båtförbundet

 • är IF-båtens nationella klassförbund.
 • är verksamt i 4 regioner
 • har cirka 460 medlemmar

Vi verkar för...

 • att bevara IF-båtens klass och SM-status
 • att kappsegling med IF-båt ska vara enkel och billig
 • att den sociala gemenskapem inom IF-klassen ska stärkas och utvecklas

Vi...

 • sprider information om IF-båten och IF-segling
 • tillvaratar och utvecklar intresset för segling med IF-båt
 • samarbetar över gränserna med andra IF-båtorganisationer
 • står för en jämlik och drogfri verskamhet

Vi seglar IF-båt så klart...

 • med spänning och fart

{vembed M=http://ifboat.se/video/lomma/Decembersegling.mp4}

  ...that´s lIFe...