Svenska IF-båtförbundet

  • är IF-båtens nationella klassförbund.
  • är verksamt i 3 regioner
  • har cirka 460 medlemmar

Vi verkar för...

  • att bevara IF-båtens klass och SM-status
  • att kappsegling med IF-båt ska vara enkel och billig
  • att den sociala gemenskapem inom IF-klassen ska stärkas och utvecklas

Vi...

  • sprider information om IF-båten och IF-segling
  • tillvaratar och utvecklar intresset för segling med IF-båt
  • samarbetar över gränserna med andra IF-båtorganisationer
  • står för en jämlik inkluderande verksamhet