om ifbaten bild1 400x250

IF-båten är en av Sveriges största entypsklasser. Den är spridd överallt i landet. Kappsegling med IF-båt kan därför ske i entyp på många ställen. Platsen för SM-arrangemanget cirkulerar mellan Ost- och Västkusten, för att du ska få  bättre möjlighet att segla SM i närheten av den egna regionen.

Kommentera   

IF-båten konstruerades år 1967 av Tord Sundén. År 1970 antogs den som nationell entypsklass av Svenska Seglarförbundet. IF-båten tillverkades på Marieholms Bruk i Småland. Dessutom har båtar tillverkats i utlandet på licens i Australien.

Av de svensktillverkade båtarna är cirka 2200 sålda i Sverige. De övriga har sålts till utlandet, i huvudsak Tyskland (390), Danmark (325), Norge 135, USA (125), Schweiz (120), och Australien (100). Den sista fabriksnya IF-båten såldes i Sverige 28 december 1984 och hade segelnummer 3488. 

antal ifbatar i sverige

forsta if baten

Den första IF-båten IF S-1 provseglas utanför Långedrag 5 februari 1967 av Tord Sundén tillsammans med sönerna Sture och Jörgen. "-Det var en lagom bris när vi seglade förbi de snöklädda stränderna och jag var mycket nöjd med båten", säger Tord.

Kommentera   
Längd över allt 7,865 m
Längd i vattenlinjen 6,04 m
Största bredd 2,20 m
Djupgående tom båt 1,21 m
Djupgående lastad båt 1.25 m
Deplacement 2,15 ton
SRS-tal (2017) 0,831
Höjd över vattenytan ca 11.5 m
   
Segelytor  
Storsegel 16 m2
Genuafock 15 m2
Kryssfock 110 % 12.5 m2
Kryssfock 102 % 10 m2
Spinnaker 36 m2
Kommentera   

Underkategorier