Medvind 1 2019 forsatssida
Det nya lösenordet till medlemssidorna finns i skriften "Medvind Nr 1 2019", som nyligen har postats till IF-båtförbundets medlemmar. Om du vet att du är medlem i IF-båtförbundet och inte har fått "Medvind Nr1 2019", kontakta din regionsansvarige/regionstyrelse 

>> Regionstyrelser IF-båtförbundet

You have no rights to post comments

 

svenskasjo josefin ssf 980x240

När du tecknar din nya försäkring i Svenska Sjö, ange IF-båtförbundet som medlemskap i båtklubb/båtsällskap.